Физиология - част 2
  Начало
  TEMA 1
  TEMA 2
  TEMA 3
  TEMA 4
  TEMA 5
  TEMA 6
  TEMA 7
  TEMA 8
  TEMA 9
  TEMA 10
  TEMA 11
  TEMA 12
  TEMA 13
  TEMA 14
  TEMA 15
 
Проектът е финансиран от Фонд "Научни изследвания" - МОН и Югозападен университет "Неофит Рилски"
 
 
Дейности по проекта

Антропометрия

Спироергометрия

Изокинетична динамометрия и ЕМГ
Изследване на физио-логични механизми върху лаб. животни
 
Полезни връзки
 
                                                                                     Copyright 2008-2011. Support and designed by Anton Stoilov and Radoslav Mavrevski. South-West University of Blagoevgrad, BULGARIA